Kalender

Organisatie

Het Koor

2023 09 17 Kooruitje Haelen

Het koor bestaat al weer 30 jaar en verzorgt gemiddeld tweemaal per maand een kerkdienst, verzorgt themadiensten en zingt incidenteel op andere locaties. Vocalis heeft al elf keer een kerstconcert gegeven (soms op projectbasis, soms met een ander koor) ,tweemaal de Nederlandstalige Mattheüspassie en tweemaal de passiecantate "Who is this King" uitgevoerd en eenmaal de musical Mozes.

In september 2013 brachten wij een bezoek aan Rome en hebben wij in de Friezenkerk gezongen t.g.v. ons 20-jarig jubileum.

In september 2018 zongen we t.g.v. ons 25 jarig jubileum in de H. Liebfrauenkirche in Trier.

Ons 30-jarig jubileum, september 2023, vierden wij in Haelen. Wij zongen in de Koepelkerk te Maastricht.

Zo is dit koor altijd met veel enthousiasme op zoek naar nieuwe uitdagingen.

 

 

Inloggen leden

Muzikale leiding

Niek van der MeijBegeleiding op piano en orgel én tijdelijk dirigent:  Niek van der Meij sinds 2002

1994: diploma Docerend Musicus met als hoofdvak orgel bij Bert Matter en Leo van Doeselaar aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.                                                 

1996: diploma Uitvoerend Musicus. 

2000: het "Konzertdiplom" aan de "Hochschule der Künste" te Berlijn.                               

Masterclasses bij Albert de Klerk en Charles de Wolff. 

Dirigent: vacant per 1 oktober 2022

Repetities

Repetitie 2022

Donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur met halverwege de repetitie een koffie- theepauze.

Tijdens de schoolvakanties geen repetitie, tenzij anders aangegeven.

Plaats: R.K. H. Joannes de Doperkerk, Kerkstraat 70 te Katwijk.

Jokken:

De laatste donderdag van de maand gaan we na afloop wat drinken in de sacristie.

Bestuur

ALV 2022 bestuurVoorzitter: Agnes Bol

Secretaris: Jenny van Beelen

Penningmeester: Cora van Tol

Bestuurslid: Kees Heijkoop

Bestuurslid: Nel Hesselberth

Lid worden?

Kom gerust eens kijken tijdens de repetitie.

Met name mannen, maar ook andere stemmen kunnen we goed gebruiken.

Informatie kun je krijgen bij: Agnes Bol tel. 071-4032443

Contributie

€ 50,- Per jaar, te voldoen vóór 1 maart.

IBANnr. NL33 RABO 0331719479 t.n.v. Vocalis, mevr. C. van Tol.