Kalender

Kerstconcert 2023

Op zaterdag 16 december geven wij, 'Vocalis', samen met kinderkoor 'De Vrolijke Noot' een Kerstconcert. Aanvang 17.00 uur.

Het zal een zeer gevarieerd programma worden, waarin beide koren apart, maar ook gezamenlijk een aantal liederen ten gehore zullen brengen.

Ook samenzang met het publiek komt aan bod. Reserveer vast de datum in uw agenda!

25 jaar Koorlid

Op 19 november 2023 waren een viertal koorleden 25 jaar lid: Kees, Nel, Paulien en Leo.

 

 

Inloggen leden